المنصة الإلكترونية لمرصد كوفيد 19
CORONAVIRUS - COVID19 Surveillance System
Summary of Covid 19 (Corona Virus ) Status in Palestine
Total cases Recovered cases Death cases Active cases
palestine 63614 56373 536 6705
Northern Governorates without jerusalem 41979 37470 412 4097
Southern Governorates 5893 3657 31 2205
Jerusalem Governorate jerusalem city 11666 11338 68 260
outskirts of jerusalem 4076 3908 25 143
Confirmed New cases
Total 435
Northern Governorates without jerusalem 309
Southern Governorates 100
Jerusalem Governorate 26
Registered Death Cases
Total 536
Northern Governorates without jerusalem 412
Southern Governorates 31
Jerusalem Governorate 93
Registered Recovered Cases
Total 612
Northern Governorates without jerusalem 390
Southern Governorates 74
Jerusalem Governorate 148
Total Registered Recovered Cases
Total 56373
Northern Governorates without jerusalem 37470
Southern Governorates 3657
Jerusalem Governorate 15246
Registered Active cases
Total 6705
Northern Governorates without jerusalem 4097
Southern Governorates 2205
Jerusalem Governorate 403
Total cases
Total 63614
Northern Governorates without jerusalem 41979
Southern Governorates 5893
Jerusalem Governorate 15742
Number of the registered Active cases in Palestine
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 820 12.2 %
Hebron 709 10.6 %
Jenin 307 4.6 %
Jericho 139 2.1 %
Jerusalem 143 2.1 %
Jerusalem City 260 3.9 %
Nablus 925 13.8 %
Qalqilya 211 3.1 %
Ramallah 416 6.2 %
Salfit 100 1.5 %
Tubas 61 0.9 %
Tulkarm 409 6.1 %
Gaza 2204 32.9 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 0 0 %
Khanyounes 0 0 %
Rafah 1 0 %
Total 6705 100 %
Total cases registered in Palestine
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 4248 6.7 %
Hebron 18375 28.9 %
Jenin 2094 3.3 %
Jericho 1967 3.1 %
Jerusalem 4076 6.4 %
Jerusalem City 11666 18.3 %
Nablus 4444 7 %
Qalqilya 1944 3.1 %
Ramallah 5426 8.5 %
Salfit 629 1 %
Tubas 443 0.7 %
Tulkarm 2409 3.8 %
Gaza 5889 9.3 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 1 0 %
Khanyounes 2 0 %
Rafah 1 0 %
Total 63614 100 %
Total registered cases at Diaspora
Total cases 6596
Active cases 4270
Recovered cases 2052
Death cases 274
Distribution of confirmed cases by governorates (Northern & Southern) without Jerusalem City
Period Daily cases
Period Daily cases
2020-03-05 7
2020-03-06 10
2020-03-07 3
2020-03-09 6
2020-03-10 5
2020-03-12 1
2020-03-13 4
2020-03-14 3
2020-03-16 3
2020-03-17 2
2020-03-18 3
2020-03-19 2
2020-03-20 3
2020-03-21 5
2020-03-22 2
2020-03-24 3
2020-03-25 22
2020-03-26 7
2020-03-27 2
2020-03-28 13
2020-03-29 9
2020-03-30 2
2020-03-31 16
Month 3 - 2020 133
2020-04-01 21
2020-04-02 17
2020-04-03 36
2020-04-04 9
2020-04-05 20
2020-04-06 16
2020-04-07 8
2020-04-08 3
2020-04-10 4
2020-04-11 1
2020-04-12 3
2020-04-13 3
2020-04-14 14
2020-04-15 3
2020-04-16 4
2020-04-17 12
2020-04-18 6
2020-04-19 9
2020-04-20 7
2020-04-21 5
2020-04-22 1
2020-04-23 1
2020-04-24 4
2020-04-25 2
2020-04-28 1
2020-04-29 1
Month 4 - 2020 211
2020-05-01 9
2020-05-04 9
2020-05-05 9
2020-05-06 3
2020-05-07 1
2020-05-16 1
2020-05-18 5
2020-05-19 7
2020-05-20 3
2020-05-21 7
2020-05-22 25
2020-05-27 11
2020-05-28 1
2020-05-29 11
2020-05-30 1
2020-05-31 1
Month 5 - 2020 104
2020-06-01 1
2020-06-02 2
2020-06-04 12
2020-06-05 1
2020-06-08 8
2020-06-09 2
2020-06-10 8
2020-06-11 3
2020-06-12 2
2020-06-13 2
2020-06-15 3
2020-06-16 14
2020-06-17 10
2020-06-18 44
2020-06-19 114
2020-06-20 44
2020-06-21 114
2020-06-22 156
2020-06-23 178
2020-06-24 161
2020-06-25 54
2020-06-26 174
2020-06-27 258
2020-06-28 176
2020-06-29 197
2020-06-30 242
Month 6 - 2020 1980
2020-07-01 338
2020-07-02 318
2020-07-03 256
2020-07-04 494
2020-07-05 442
2020-07-06 148
2020-07-07 235
2020-07-08 382
2020-07-09 191
2020-07-10 331
2020-07-11 389
2020-07-12 300
2020-07-13 243
2020-07-14 189
2020-07-15 298
2020-07-16 348
2020-07-17 352
2020-07-18 439
2020-07-19 345
2020-07-20 367
2020-07-21 313
2020-07-22 170
2020-07-23 352
2020-07-24 357
2020-07-25 212
2020-07-26 168
2020-07-27 153
2020-07-28 317
2020-07-29 346
2020-07-30 264
2020-07-31 289
Month 7 - 2020 9346
2020-08-01 323
2020-08-02 137
2020-08-03 244
2020-08-04 229
2020-08-05 295
2020-08-06 333
2020-08-07 324
2020-08-08 206
2020-08-09 277
2020-08-10 302
2020-08-11 365
2020-08-12 309
2020-08-13 307
2020-08-14 343
2020-08-15 319
2020-08-16 381
2020-08-17 310
2020-08-18 462
2020-08-19 300
2020-08-20 385
2020-08-21 333
2020-08-22 163
2020-08-23 326
2020-08-24 411
2020-08-25 465
2020-08-26 477
2020-08-27 522
2020-08-28 574
2020-08-29 417
2020-08-30 536
2020-08-31 456
Month 8 - 2020 10831
2020-09-01 552
2020-09-02 594
2020-09-03 596
2020-09-04 671
2020-09-05 433
2020-09-06 552
2020-09-07 652
2020-09-08 584
2020-09-09 556
2020-09-10 745
2020-09-11 592
2020-09-12 650
2020-09-13 668
2020-09-14 788
2020-09-15 888
2020-09-16 756
2020-09-18 558
2020-09-19 602
2020-09-21 465
2020-09-22 429
2020-09-23 503
2020-09-25 372
2020-09-26 291
2020-09-27 450
2020-09-28 35
2020-09-29 419
2020-09-30 358
Month 9 - 2020 14759
2020-10-01 423
2020-10-02 444
2020-10-03 312
2020-10-04 420
2020-10-05 459
2020-10-06 475
2020-10-07 408
2020-10-08 416
2020-10-09 408
2020-10-10 281
2020-10-11 354
2020-10-12 385
2020-10-13 516
2020-10-14 458
2020-10-15 442
2020-10-16 334
2020-10-17 312
2020-10-18 389
2020-10-19 481
2020-10-20 513
2020-10-22 506
2020-10-23 445
2020-10-24 410
2020-10-25 453
2020-10-27 576
2020-10-28 420
Month 10 - 2020 11040
Distribution of confirmed cases in Jerusalem City
Period Daily cases
Period Daily cases
Month 3 - 2020 0
2020-04-14 36
2020-04-15 42
2020-04-16 3
2020-04-17 14
2020-04-18 10
2020-04-19 6
2020-04-20 9
2020-04-21 12
2020-04-22 7
2020-04-23 5
2020-04-25 9
2020-04-28 5
2020-04-29 5
Month 4 - 2020 163
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 1
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-01 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 3
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-02 0
2020-05-03 0
2020-05-03 2
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-03 0
2020-05-04 1
2020-05-05 2
2020-05-13 1
2020-05-15 6
Month 5 - 2020 16
2020-06-09 1
2020-06-13 4
2020-06-17 6
2020-06-19 5
2020-06-23 11
2020-06-26 32
2020-06-28 20
2020-06-30 79
Month 6 - 2020 158
2020-07-03 18
2020-07-04 60
2020-07-05 30
2020-07-08 93
2020-07-09 71
2020-07-10 65
2020-07-11 83
2020-07-12 50
2020-07-13 55
2020-07-14 108
2020-07-15 119
2020-07-16 115
2020-07-17 87
2020-07-18 92
2020-07-19 120
2020-07-20 101
2020-07-21 91
2020-07-22 186
2020-07-23 250
2020-07-24 188
2020-07-25 170
2020-07-26 167
2020-07-27 180
2020-07-28 164
2020-07-29 174
2020-07-30 116
2020-07-31 105
Month 7 - 2020 3058
2020-08-02 88
2020-08-04 375
2020-08-05 58
2020-08-06 120
2020-08-07 190
2020-08-08 220
2020-08-10 165
2020-08-11 108
2020-08-12 190
2020-08-13 125
2020-08-14 188
2020-08-15 179
2020-08-17 146
2020-08-18 150
2020-08-19 124
2020-08-20 129
2020-08-21 124
2020-08-22 148
2020-08-24 142
2020-08-25 120
2020-08-26 125
2020-08-27 100
2020-08-28 150
2020-08-31 350
Month 8 - 2020 3814
2020-09-02 249
2020-09-04 217
2020-09-05 130
2020-09-06 80
2020-09-07 137
2020-09-08 133
2020-09-09 140
2020-09-10 255
2020-09-11 60
2020-09-13 326
2020-09-15 230
2020-09-16 207
2020-09-17 129
2020-09-18 134
2020-09-19 124
2020-09-21 146
2020-09-22 128
2020-09-24 205
2020-09-25 80
2020-09-27 170
2020-09-28 85
2020-09-30 68
Month 9 - 2020 3433
2020-10-01 98
2020-10-02 101
2020-10-03 94
2020-10-05 62
2020-10-07 102
2020-10-09 90
2020-10-11 68
2020-10-12 10
2020-10-14 74
2020-10-16 63
2020-10-19 62
2020-10-20 35
2020-10-21 35
2020-10-23 68
2020-10-26 32
2020-10-27 15
2020-10-28 15
Month 10 - 2020 1024
Distribution of confirmed cases by governorates (Northern & Southern) without Jerusalem City
Classifications of Confirmed Cases Number of registered cases Percentage %
Total 51908 100 %
Workers 160 0.31 %
Contacts with workers 261 0.5 %
Detect at Point of Entry 72 0.14 %
Contacts with Palestinians inside occupied 1948 58 0.11 %
Travelers 115 0.22 %
Contacts with Travelers 12 0.02 %
Community Transmission 26193 50.46 %
Contacts with the tourist (delegation) 40 0.08 %
Health care staff 909 1.75 %
Contacts with health care team(staff) 8 0.02 %
Freed Prisoners 8 0.02 %
Other 24072 46.37 %
Laboratory tests by Laboratory
Number of Laboratory tests (Examined) Number of Specimens (Swaps) Percentage %
Total 510162 100 %
caritas_laboratory 49720 9.75 %
Jenin Laboratory 39972 7.84 %
Hebron Laboratory 85611 16.78 %
Nablus Laboratory 89324 17.51 %
Gaza Laboratory 87044 17.06 %
Jericho Laboratory 17111 3.35 %
aauj Laboratory 0 0 %
Central Public health Laboratory 141380 27.71 %
Distribution of Confirmed Cases by Health status without jerusalem city
Health status Number Percentage %
Total 51948 100 %
Active cases 6445 12.41 %
Recovered cases 45035 86.69 %
Death cases 468 0.9 %
Distribution of Daily positive specimens
Number of Specimens (Swaps) Number of positive Specimens Percentage %
Total 3859 477 12.36 %
West Bank 2243 377 16.81 %
Gaza Strip 1616 100 6.19 %
Distribution of confirmed cases by sex without jerusalem city
Sex Number Percentage %
Total 51948 100 %
Male 24528 47.22 %
Female 27420 52.78 %
Distribution of Home Quarantine cases by sex
Sex Number Percentage %
Total 73273 100 %
Male 68863 93.98 %
Female 4410 6.02 %
Distribution of Confirmed Cases by age group
Category Number Percentage %
Total 51911 100%
0-9 Year 3882 7.48 %
10-19 Year 7759 14.95 %
20-29 Year 9361 18.03 %
30-39 Year 7667 14.77 %
40-49 Year 6026 11.61 %
50-59 Year 4697 9.05 %
60-69 Year 2461 4.74 %
70-79 Year 1162 2.24 %
=> 80 Year 533 1.03 %
unknown age 8363 16.11 %
Confirmed Cases Statistics by Age groups
Distribution of Confirmed Cases by age group
Governorates 0-9 Year 10-19 Year 20-29 Year 30-39 Year 40-49 Year 50-59 Year 60-69 Year 70-79 Year => 80 Year unknown age Total
Bethlehem 662 693 694 592 546 459 215 101 57 235 4254
Hebron 1468 3285 3891 3188 2358 1814 981 434 233 733 18385
Jenin 158 371 419 306 300 227 102 45 26 91 2045
Jericho 225 415 371 301 256 196 81 52 16 57 1970
Jerusalem 279 681 894 756 576 422 237 89 24 115 4073
Jerusalem City 0
Nablus 276 672 1030 723 612 496 261 131 63 178 4442
Qalqilya 223 366 392 306 253 188 111 45 18 44 1946
Ramallah 356 729 1052 1055 740 549 313 191 71 385 5441
Salfit 58 132 136 97 68 84 40 10 10 16 651
Tubas 36 103 94 59 54 44 20 10 2 17 439
Tulkarm 141 296 363 273 248 202 88 47 13 701 2372
Gaza 0 16 25 11 14 15 11 7 0 5791 5890
Dair Albalah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Gaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khanyounes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Rafah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 3882 7759 9361 7667 6026 4697 2461 1162 533 8363 51911
Percentage 7.5 % 14.9 % 18 % 14.8 % 11.6 % 9 % 4.7 % 2.2 % 1 % 16.1 % 100 %
Distribution of Death Cases by age group
Governorates 1 <= Year 1-4 Year 5-9 Year 10-19 Year 20-29 Year 30-39 Year 40-49 Year 50-59 Year 60-69 Year 70-79 Year => 80 Year Total
Bethlehem 0 0 0 0 0 0 2 12 9 12 10 45
Hebron 2 0 1 1 0 7 12 28 59 47 40 197
Jenin 0 0 0 0 1 0 1 4 6 3 2 17
Jericho 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6
Jerusalem 0 0 0 2 0 1 2 4 4 5 2 20
Jerusalem City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nablus 0 0 0 0 0 1 2 5 14 15 8 45
Qalqilya 0 1 0 0 0 2 1 2 6 7 1 20
Ramallah 0 0 0 1 3 1 2 4 15 15 14 55
Salfit 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Tubas 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
Tulkarm 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 6 24
Gaza 1 0 0 0 1 0 2 4 9 4 2 23
Dair Albalah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Gaza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Khanyounes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rafah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 3 1 1 4 5 14 25 71 131 120 90 465
Total 0.65 % 0.22 % 0.22 % 0.86 % 1.08 % 3.01 % 5.38 % 15.27 % 28.17 % 25.81 % 19.35 % 100 %
Distribution of Death Cases by sex
Governorates Male Female Total
Bethlehem 27 18 45
Hebron 112 85 197
Jenin 10 7 17
Jericho 3 3 6
Jerusalem 8 12 20
Jerusalem City 0 0 0
Nablus 25 20 45
Qalqilya 13 7 20
Ramallah 34 21 55
Salfit 2 2 4
Tubas 2 2 4
Tulkarm 14 10 24
Gaza 18 5 23
Dair Albalah 0 0 0
North Gaza 2 1 3
Khanyounes 0 1 1
Rafah 0 1 1
Total 270 195 465
Distribution of confirmed cases by age
below 18 years of age
Governorates 0-5 Years 6-12 Year 13-18 Year Total
Bethlehem 496 313 474 1283
Hebron 757 1319 2170 4246
Jenin 77 165 245 487
Jericho 125 174 293 592
Jerusalem 147 260 472 879
Jerusalem City 0
Nablus 154 262 456 872
Qalqilya 134 192 226 552
Ramallah 188 316 466 970
Salfit 28 62 87 177
Tubas 19 37 77 133
Tulkarm 87 127 194 408
Gaza 0 0 6 6
Dair Albalah 0 0 0 0
North Gaza 0 0 0 0
Khanyounes 0 0 0 0
Rafah 0 0 0 0
Total 2212 3227 5166 10605
Distribution of confirmed cases by sex
below 18 years of age
Governorates Male Female Total
Bethlehem 694 589 1283
Hebron 2047 2202 4249
Jenin 219 268 487
Jericho 271 321 592
Jerusalem 420 459 879
Jerusalem City 0
Nablus 412 460 872
Qalqilya 248 304 552
Ramallah 421 550 971
Salfit 74 103 177
Tubas 48 85 133
Tulkarm 187 221 408
Gaza 4 2 6
Dair Albalah 0 0 0
North Gaza 0 0 0
Khanyounes 0 0 0
Rafah 0 0 0
Total 5045 5564 10609
confirmed cases Statistic by Areas
Distribution of confirmed cases by sex without jerusalem city
Governorates Male Female Total
Number Percentage % Number Percentage % Number Percentage %
Bethlehem 2272 53.48 % 1976 46.52 % 4248 8.18 %
Hebron 8604 46.82 % 9773 53.18 % 18377 35.38 %
Jenin 980 46.8 % 1114 53.2 % 2094 4.03 %
Jericho 893 45.4 % 1074 54.6 % 1967 3.79 %
Jerusalem 1824 44.76 % 2251 55.24 % 4075 7.84 %
Jerusalem City % % 0 0 %
Nablus 2129 47.91 % 2315 52.09 % 4444 8.55 %
Qalqilya 814 41.87 % 1130 58.13 % 1944 3.74 %
Ramallah 2425 44.7 % 3000 55.3 % 5425 10.44 %
Salfit 267 42.45 % 362 57.55 % 629 1.21 %
Tubas 203 45.82 % 240 54.18 % 443 0.85 %
Tulkarm 1157 48.03 % 1252 51.97 % 2409 4.64 %
Gaza 2958 50.23 % 2931 49.77 % 5889 11.34 %
Dair Albalah 0 % 0 % 0 0 %
North Gaza 1 100 % 0 0 % 1 0 %
Khanyounes 1 50 % 1 50 % 2 0 %
Rafah 0 0 % 1 100 % 1 0 %
Total 24528 47.22 % 27420 52.78 % 51948 100 %
Distribution of Recover cases by Governorates
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 3390 6 %
Hebron 17467 31 %
Jenin 1769 3.1 %
Jericho 1822 3.2 %
Jerusalem 3908 6.9 %
Jerusalem City 11338 20.1 %
Nablus 3468 6.2 %
Qalqilya 1712 3 %
Ramallah 4963 8.8 %
Salfit 524 0.9 %
Tubas 379 0.7 %
Tulkarm 1976 3.5 %
Gaza 3655 6.5 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 0 0 %
Khanyounes 2 0 %
Rafah 0 0 %
Total 56373 100 %
Distribution of Death cases by Governorates
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 38 7.1 %
Hebron 199 37.1 %
Jenin 18 3.4 %
Jericho 6 1.1 %
Jerusalem 25 4.7 %
Jerusalem City 68 12.7 %
Nablus 51 9.5 %
Qalqilya 21 3.9 %
Ramallah 47 8.8 %
Salfit 5 0.9 %
Tubas 3 0.6 %
Tulkarm 24 4.5 %
Gaza 30 5.6 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 1 0.2 %
Khanyounes 0 0 %
Rafah 0 0 %
Total 536 100 %
Laboratory tests by Governorates
Governorates Number of Specimens (Swaps)
Bethlehem 46736
Hebron 101715
Jenin 41162
Jericho 31729
Jerusalem 24786
Jerusalem City
Nablus 88849
Qalqilya 4976
Ramallah 70974
Salfit 2877
Tubas 1490
Tulkarm 7911
Gaza 86943
Dair Albalah 2
North Gaza 5
Khanyounes 2
Rafah 5
Total 510162
Distribution of Home Quarantine cases by sex
Governorates Male Female Total
Bethlehem 1096 237 1333
Hebron 29558 90 29648
Jenin 6445 626 7071
Jericho 816 133 949
Jerusalem 3388 472 3860
Jerusalem City 0
Nablus 8198 76 8274
Qalqilya 3902 483 4385
Ramallah 9712 1579 11291
Salfit 1566 228 1794
Tubas 1340 37 1377
Tulkarm 2842 449 3291
Gaza 0
Dair Albalah 0
North Gaza 0
Khanyounes 0
Rafah 0
Total 68863 4410 73273
Distribution of ICU cases by Governorates
Governorates Total
Bethlehem 4
Hebron 15
Jenin
Jericho
Jerusalem 1
Jerusalem City
Nablus 7
Qalqilya
Ramallah 4
Salfit
Tubas
Tulkarm 9
Gaza
Dair Albalah
North Gaza
Khanyounes
Rafah
Total 40
Health maps - Infected Area
Total Death cases in ( Bethlehem )
Number of registered cases
38
Total Recovered cases in ( Bethlehem )
Number of registered cases
3390
Number of the registered Active cases in ( Bethlehem )
Number of registered cases
820
Total cases registered in ( Bethlehem )
Number of registered cases
4248
Cases In ( Bethlehem )
Locality Male Female Total
Ad Doha 94 77 171
Al Aza Camp 25 17 42
Al Duheisha Camp 146 108 254
Al Jaba 12 11 23
Al Khadr 84 54 138
Al Maniya 8 8 16
Al Masara 9 9 18
Al Ubeidiya 41 50 91
Al Walaja 20 20 40
Artas 19 20 39
Ash Shawawra 5 3 8
Ayda Camp 17 18 35
Battir 23 30 53
Beit Fajjar 19 18 37
Beit Jala 95 91 186
Beit Sahour 93 70 163
Beit Tamir 4 1 5
Bethlehem City 1415 1168 2583
Dar Salah 29 16 45
Hindaza and Bureida 17 18 35
Husan 17 20 37
Jannatah (Badd Falouh) 8 3 11
Jurat ash Shama 0 2 2
Marah Rabah 4 3 7
Nahhalin 34 49 83
Tuqu 37 25 62
Wadi an Nis 3 2 5
Wadi Fukin 4 4 8
Wadi Rahhal 5 5 10
Zatara 28 13 41
Total 2315 1933 4248
Total Death cases in ( Hebron )
Number of registered cases
199
Total Recovered cases in ( Hebron )
Number of registered cases
17467
Number of the registered Active cases in ( Hebron )
Number of registered cases
709
Total cases registered in ( Hebron )
Number of registered cases
18375
Cases In ( Hebron )
Locality Male Female Total
Adh Dhahiriya 175 248 423
Al Arrub Camp 253 240 493
Al Burj and Al Bira 1 0 1
Al Fawwar Camp 187 224 411
Al Karmil 2 2 4
Al Majd 0 3 3
Ar Ramadin 2 3 5
Ar Rihiya 132 134 266
As Samu 83 101 184
As Sura 11 15 26
Ash Shuyukh 172 167 339
Bani Naim 261 247 508
Beit ar Rush al Fauqa 15 12 27
Beit Awwa 114 109 223
Beit Einun 3 0 3
Beit Kahil 206 235 441
Beit Ula 58 71 129
Beit Ummar 178 201 379
Deir Samit 57 48 105
Dura 988 1252 2240
El Kaum 0 7 7
Halhul 351 355 706
Hebron (Al Khalil) 3261 3271 6532
Idhna 409 533 942
Karma 6 3 9
Khallet Edar 0 2 2
Kharas 39 27 66
Khursa 1 4 5
North Hebron 265 264 529
Nuba 27 29 56
Qalqas 2 0 2
Sair 113 122 235
Sikka 0 1 1
South Hebron 342 458 800
Surif 79 61 140
Taffuh 247 271 518
Tarqumiya 127 167 294
Tarrama 1 0 1
Yatta 678 645 1323
Total 8846 9532 18378
Total Death cases in ( Jenin )
Number of registered cases
18
Total Recovered cases in ( Jenin )
Number of registered cases
1769
Number of the registered Active cases in ( Jenin )
Number of registered cases
307
Total cases registered in ( Jenin )
Number of registered cases
2094
Cases In ( Jenin )
Locality Male Female Total
Ajja 12 25 37
Al Araqa 1 0 1
Al Attara 0 3 3
Al Fandaqumiya 76 100 176
Al Jalama 5 3 8
Al Judeida 1 5 6
Al Yamun 21 35 56
Anin 1 2 3
Anza 3 3 6
Ar Rama 2 1 3
Arraba 13 25 38
Arrana 1 1 2
Ash Shuhada (Mothalth Ash Shuhada) 2 5 7
At Tayba 11 17 28
Az Zababida 8 20 28
Az Zawiya 9 13 22
Bartaa ash Sharqiya 5 8 13
Beit Qad)Al Janubi) 5 3 8
Bir al Basha 2 0 2
Birqin 42 44 86
Deir Abu Daif 4 2 6
Fahma 10 11 21
Faqqua 1 8 9
Jaba 9 18 27
Jalbun 5 4 9
Jalqamus 2 2 4
Jenin 529 521 1050
Jenin Camp 16 23 39
Kafr Dan 25 23 48
Kafr Qud 1 0 1
Kafr Rai 4 8 12
Kufeirit 2 6 8
Mashru Beit Qad )Ash Shamali) 0 1 1
Meithalun 15 19 34
Mirka 0 1 1
Qabatiya 13 10 23
Raba 2 0 2
Rummana 5 9 14
Sanur 3 7 10
Silat adh Dhahr 6 9 15
Silat al Harithiya 23 30 53
Sir 4 1 5
Siris 16 8 24
Tiinnik 1 3 4
Tura al Gharbiya 10 14 24
Umm at Tut 0 1 1
Yabad 42 69 111
Zabda 1 1 2
Zububa 1 2 3
Total 970 1124 2094
Total Death cases in ( Jericho )
Number of registered cases
6
Total Recovered cases in ( Jericho )
Number of registered cases
1822
Number of the registered Active cases in ( Jericho )
Number of registered cases
139
Total cases registered in ( Jericho )
Number of registered cases
1967
Cases In ( Jericho )
Locality Male Female Total
Al Auja 10 19 29
Al Jiftlik 1 6 7
Aqbat Jaber Camp 60 115 175
Az Zubeidat 21 40 61
Ein ad Duyuk al Fauqa 1 5 6
Ein as Sultan Camp 31 35 66
Fasayil 4 3 7
Jericho (Ariha) 766 833 1599
Marj al Ghazal 1 8 9
Marj Naja 4 4 8
Total 899 1068 1967
Total Death cases in ( Jerusalem )
Number of registered cases
93
Total Recovered cases in ( Jerusalem )
Number of registered cases
15246
Number of the registered Active cases in ( Jerusalem )
Number of registered cases
403
Total cases registered in ( Jerusalem )
Number of registered cases
15742
Cases In ( Jerusalem )
Locality Male Female Total
Abu Dis 91 118 209
Al Eizariya 162 166 328
Al Isawiya 19 14 33
Al Jib 12 30 42
Al Judeira 25 45 70
Al Qubeiba 4 11 15
An Nabi Samwil 1 2 3
Anata 117 135 252
Ar Ram & Dahiyat al Bareed 184 199 383
As Sawahira ash Sharqiya 10 22 32
Ash Sheikh Sad 3 1 4
At Tur 16 17 33
Ath Thuri 0 2 2
Az Zaayyem 6 7 13
Beit Anan 51 92 143
Beit Duqqu 15 29 44
Beit Hanina 40 33 73
Beit Hanina al Balad 2 3 5
Beit Ijza 7 16 23
Beit Iksa 29 24 53
Beit Surik 21 37 58
Biddu 63 70 133
Bir Nabala 54 70 124
Hizma 82 125 207
Jaba 32 21 53
Jabal al Mukabbir 3 3 6
Jerusalem (Al Quds) 438 505 943
Kafr Aqab 142 184 326
Mikhmas 0 2 2
Qalandiya 19 15 34
Qalandiya Camp 93 132 225
Qatanna 38 58 96
Rafat 9 5 14
Ras al Amud 10 5 15
Sheikh Jarrah 2 0 2
Shufat 6 11 17
Shufat Camp 16 30 46
Silwan 4 1 5
Sur Bahir 0 2 2
Wadi al Joz 5 2 7
Total 1831 2244 4075
Total Death cases in ( Jerusalem City )
Number of registered cases
68
Total Recovered cases in ( Jerusalem City )
Number of registered cases
11338
Number of the registered Active cases in ( Jerusalem City )
Number of registered cases
260
Total cases registered in ( Jerusalem City )
Number of registered cases
11666
Cases In ( Jerusalem City )
Locality Male Female Total
Total 0 0 0
Total Death cases in ( Nablus )
Number of registered cases
51
Total Recovered cases in ( Nablus )
Number of registered cases
3468
Number of the registered Active cases in ( Nablus )
Number of registered cases
925
Total cases registered in ( Nablus )
Number of registered cases
4444
Cases In ( Nablus )
Locality Male Female Total
Al Badhan 7 12 19
Al Lubban ash Sharqiya 57 195 252
Ammuriya 0 1 1
An Naqura 3 0 3
An Nassariya 2 2 4
Aqraba 8 6 14
As Sawiya 3 7 10
Asira al Qibliya 0 5 5
Asira ash Shamaliya 9 15 24
Askar Camp (al Jadeed) 65 46 111
Askar Camp (al Qadeem) 30 25 55
Awarta 7 9 16
Azmut 6 3 9
Balata Camp 158 185 343
Bazzariya 1 1 2
Beit Dajan 7 9 16
Beit Furik 56 76 132
Beit Iba 6 6 12
Beit Imrin 9 13 22
Beit Wazan 12 9 21
Beita 10 6 16
Burin 4 6 10
Burqa 1 9 10
Deir al Hatab 16 24 40
Deir Sharaf 6 3 9
Duma 0 2 2
Ein Beit el Ma Camp 29 23 52
Einabus 5 3 8
Huwwara 19 11 30
Ijnisinya 0 1 1
Iraq Burin 8 5 13
Jammain 6 13 19
Kafr Qallil 5 4 9
Madama 1 2 3
Majdal Bani Fadil 4 10 14
Nablus 1437 1506 2943
Odala 0 1 1
Osarin 2 0 2
Qabalan 3 2 5
Qaryut 7 3 10
Qusin 2 4 6
Qusra 7 7 14
Rujeib 8 7 15
Sabastiya 9 7 16
Salim 11 15 26
Sarra 6 9 15
Talfit 3 1 4
Talluza 4 6 10
Tell 12 9 21
Urif 3 0 3
Yasid 2 4 6
Yatma 1 1 2
Zatara 4 1 5
Zawata 13 20 33
Total 2094 2350 4444
Total Death cases in ( Qalqilya )
Number of registered cases
21
Total Recovered cases in ( Qalqilya )
Number of registered cases
1712
Number of the registered Active cases in ( Qalqilya )
Number of registered cases
211
Total cases registered in ( Qalqilya )
Number of registered cases
1944
Cases In ( Qalqilya )
Locality Male Female Total
Ad Daba 0 1 1
Al Funduq 2 1 3
An Nabi Elyas 2 1 3
Azzun 26 19 45
Azzun Atma 14 8 22
Baqat al Hatab 2 2 4
Farata 2 3 5
Habla 20 28 48
Hajja 4 6 10
Immatin 12 10 22
Isla 5 10 15
Izbat Salman 12 13 25
Jayyus 26 41 67
Jinsafut 2 4 6
Jit 7 10 17
Kafr Laqif 1 1 2
Kafr Qaddum 8 3 11
Kafr Thulth 5 5 10
Qalqilya 650 954 1604
Ras at Tira 1 0 1
Ras Atiya 4 8 12
Sanniriya 5 6 11
Total 810 1134 1944
Total Death cases in ( Ramallah )
Number of registered cases
47
Total Recovered cases in ( Ramallah )
Number of registered cases
4963
Number of the registered Active cases in ( Ramallah )
Number of registered cases
416
Total cases registered in ( Ramallah )
Number of registered cases
5426
Cases In ( Ramallah )
Locality Male Female Total
Abu Qash 6 7 13
Abu Shukheidim 1 3 4
Abud 5 6 11
Abwein 18 38 56
Ajjul 5 3 8
Al Amari Camp 19 26 45
Al Bireh 65 68 133
Al Jalazun Camp 77 161 238
Al Janiya 6 11 17
Al Lubban al Gharbi 1 6 7
Al Mazraa al Qibliya 3 7 10
Al Mazraa ash Sharqiya 6 10 16
Al Tira 1 5 6
Arura 1 4 5
At Tayba 3 2 5
Atara 5 9 14
Beit Liqya 28 61 89
Beit Reema 21 39 60
Beit Sira 8 4 12
Beit Ur al Fauqa 4 4 8
Beit Ur at Tahta 20 37 57
Beitillu 3 10 13
Beitin 5 17 22
Beituniya 67 99 166
Bilin 1 2 3
Birzeit 17 24 41
Budrus 8 14 22
Burham 1 2 3
Burqa 3 2 5
Deir Abu Mashal 5 14 19
Deir Ammar 23 24 47
Deir Ammar Camp 14 28 42
Deir as Sudan 3 1 4
Deir Dibwan 3 4 7
Deir Ghassana 3 8 11
Deir Ibzi 0 6 6
Deir Jarir 9 6 15
Deir Nidham 1 1 2
Deir Qaddis 7 7 14
Dura al Qar 2 3 5
Ein Arik 2 4 6
Ein Qiniya 2 2 4
Ein Siniya 3 2 5
Ein Yabrud 4 11 15
Jammala 0 1 1
Jifna 16 7 23
Jilijliya 1 1 2
Kafr Ein 3 0 3
Kafr Malik 3 1 4
Kafr Nima 1 7 8
Kharbatha al Misbah 7 46 53
Kharbatha Bani Harith 1 9 10
Khirbet Abu Falah 13 9 22
Kobar 19 31 50
Mazari an Nubani 0 1 1
Nilin 36 28 64
Qaddura Camp 3 1 4
Qarawat Bani Zeid 21 34 55
Qibya 1 1 2
Ramallah 1734 1933 3667
Rammun 3 1 4
Rantis 0 1 1
Ras Karkar 11 20 31
Rawabi 1 0 1
Saffa 0 2 2
Shuqba 6 2 8
Silwad 7 13 20
Sinjil 6 10 16
Surda 6 3 9
Turmusayya 1 4 5
Umm Safa 1 1 2
Yabrud 9 57 66
Total 2399 3026 5425
Total Death cases in ( Salfit )
Number of registered cases
5
Total Recovered cases in ( Salfit )
Number of registered cases
524
Number of the registered Active cases in ( Salfit )
Number of registered cases
100
Total cases registered in ( Salfit )
Number of registered cases
629
Cases In ( Salfit )
Locality Male Female Total
Az Zawiya 16 19 35
Biddya 13 9 22
Bruqin 3 6 9
Deir Ballut 14 12 26
Deir Istiya 25 34 59
Farkha 4 5 9
Haris 6 4 10
Iskaka 2 3 5
Kafr ad Dik 33 32 65
Kifl Haris 10 5 15
Marda 7 7 14
Mas-ha 2 5 7
Qarawat Bani Hassan 0 7 7
Rafat 7 17 24
Salfit 87 122 209
Sarta 3 7 10
Yasuf 11 28 39
Zeita Jammain 20 44 64
Total 263 366 629
Total Death cases in ( Tubas )
Number of registered cases
3
Total Recovered cases in ( Tubas )
Number of registered cases
379
Number of the registered Active cases in ( Tubas )
Number of registered cases
61
Total cases registered in ( Tubas )
Number of registered cases
443
Cases In ( Tubas )
Locality Male Female Total
Al Aqaba 9 13 22
Aqqaba 2 3 5
Ein el Beida 2 1 3
El Fara Camp 34 38 72
Tammun 18 19 37
Tayasir 2 0 2
Tubas 94 123 217
Wadi al Fara 39 46 85
Total 200 243 443
Total Death cases in ( Tulkarm )
Number of registered cases
24
Total Recovered cases in ( Tulkarm )
Number of registered cases
1976
Number of the registered Active cases in ( Tulkarm )
Number of registered cases
409
Total cases registered in ( Tulkarm )
Number of registered cases
2409
Cases In ( Tulkarm )
Locality Male Female Total
Al Jarushiya 8 6 14
Anabta 38 61 99
Ar Ras 1 0 1
Attil 35 46 81
Baqa ash Sharqiya 7 5 12
Beit Lid 19 6 25
Deir al Ghusun 34 38 72
Dhinnaba 41 39 80
Erttah 0 2 2
Farun 13 15 28
Iktaba 21 31 52
Illar 18 19 37
Izbat Shufa 5 1 6
Kafa 0 1 1
Kafr Abbush 7 4 11
Kafr al Labad 12 9 21
Kafr Jammal 3 5 8
Kafr Sur 4 3 7
Kafr Zibad 4 3 7
Nazlat Isa 0 1 1
Nur Shams Camp 99 95 194
Qaffin 12 15 27
Ramin 11 11 22
Saffarin 2 6 8
Seida 11 11 22
Shufa 4 8 12
Shuweika 52 59 111
Tulkarm 631 675 1306
Tulkarm Camp 55 78 133
Zeita 3 6 9
Total 1150 1259 2409
Total Death cases in ( Gaza )
Number of registered cases
30
Total Recovered cases in ( Gaza )
Number of registered cases
3655
Number of the registered Active cases in ( Gaza )
Number of registered cases
2204
Total cases registered in ( Gaza )
Number of registered cases
5889
Cases In ( Gaza )
Locality Male Female Total
Gaza 2934 2955 5889
Total 2934 2955 5889
Total Death cases in ( Dair Albalah )
Number of registered cases
0
Total Recovered cases in ( Dair Albalah )
Number of registered cases
0
Number of the registered Active cases in ( Dair Albalah )
Number of registered cases
0
Total cases registered in ( Dair Albalah )
Number of registered cases
0
Cases In ( Dair Albalah )
Locality Male Female Total
Total 0 0 0
Total Death cases in ( North Gaza )
Number of registered cases
1
Total Recovered cases in ( North Gaza )
Number of registered cases
0
Number of the registered Active cases in ( North Gaza )
Number of registered cases
0
Total cases registered in ( North Gaza )
Number of registered cases
1
Cases In ( North Gaza )
Locality Male Female Total
Jabalya 1 0 1
Total 1 0 1
Total Death cases in ( Khanyounes )
Number of registered cases
0
Total Recovered cases in ( Khanyounes )
Number of registered cases
2
Number of the registered Active cases in ( Khanyounes )
Number of registered cases
0
Total cases registered in ( Khanyounes )
Number of registered cases
2
Cases In ( Khanyounes )
Locality Male Female Total
Khan Yunis 1 1 2
Total 1 1 2
Total Death cases in ( Rafah )
Number of registered cases
0
Total Recovered cases in ( Rafah )
Number of registered cases
0
Number of the registered Active cases in ( Rafah )
Number of registered cases
1
Total cases registered in ( Rafah )
Number of registered cases
1
Cases In ( Rafah )
Locality Male Female Total
Rafah 0 1 1
Total 0 1 1
Health maps - Confirmed New cases
Confirmed New cases ( Bethlehem )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
39 0 38
Confirmed New cases ( Hebron )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
44 74 199
Confirmed New cases ( Jenin )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
35 35 18
Confirmed New cases ( Jericho )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
18 0 6
Confirmed New cases ( Jerusalem )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
26 148 93
Confirmed New cases ( Jerusalem City )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
15 71 68
Confirmed New cases ( Nablus )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
98 90 51
Confirmed New cases ( Qalqilya )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
2 47 21
Confirmed New cases ( Ramallah )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
32 65 47
Confirmed New cases ( Salfit )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
10 2 5
Confirmed New cases ( Tubas )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
4 5 3
Confirmed New cases ( Tulkarm )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
27 72 24
Confirmed New cases ( Gaza )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
100 74 30
Confirmed New cases ( Dair Albalah )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
0 0 0
Confirmed New cases ( North Gaza )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
0 0 1
Confirmed New cases ( Khanyounes )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
0 0 0
Confirmed New cases ( Rafah )
Confirmed New cases Recovered cases Death cases
0 0 0
Health maps - Distribution of Home Quarantine cases
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Bethlehem )
Male Female Total
1096 237 1333
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Hebron )
Male Female Total
29558 90 29648
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Jenin )
Male Female Total
6445 626 7071
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Jericho )
Male Female Total
816 133 949
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Jerusalem )
Male Female Total
3388 472 3860
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Jerusalem City )
Male Female Total
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Nablus )
Male Female Total
8198 76 8274
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Qalqilya )
Male Female Total
3902 483 4385
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Ramallah )
Male Female Total
9712 1579 11291
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Salfit )
Male Female Total
1566 228 1794
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Tubas )
Male Female Total
1340 37 1377
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Tulkarm )
Male Female Total
2842 449 3291
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Gaza )
Male Female Total
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Dair Albalah )
Male Female Total
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( North Gaza )
Male Female Total
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Khanyounes )
Male Female Total
Distribution of Home Quarantine cases by sex ( Rafah )
Male Female Total
Health maps - Laboratory tests by Governorates
Laboratory tests by Governorates ( Bethlehem )
Number of Specimens (Swaps)
46736
Laboratory tests by Governorates ( Hebron )
Number of Specimens (Swaps)
101715
Laboratory tests by Governorates ( Jenin )
Number of Specimens (Swaps)
41162
Laboratory tests by Governorates ( Jericho )
Number of Specimens (Swaps)
31729
Laboratory tests by Governorates ( Jerusalem )
Number of Specimens (Swaps)
24786
Laboratory tests by Governorates ( Jerusalem City )
Number of Specimens (Swaps)
Laboratory tests by Governorates ( Nablus )
Number of Specimens (Swaps)
88849
Laboratory tests by Governorates ( Qalqilya )
Number of Specimens (Swaps)
4976
Laboratory tests by Governorates ( Ramallah )
Number of Specimens (Swaps)
70974
Laboratory tests by Governorates ( Salfit )
Number of Specimens (Swaps)
2877
Laboratory tests by Governorates ( Tubas )
Number of Specimens (Swaps)
1490
Laboratory tests by Governorates ( Tulkarm )
Number of Specimens (Swaps)
7911
Laboratory tests by Governorates ( Gaza )
Number of Specimens (Swaps)
86943
Laboratory tests by Governorates ( Dair Albalah )
Number of Specimens (Swaps)
2
Laboratory tests by Governorates ( North Gaza )
Number of Specimens (Swaps)
5
Laboratory tests by Governorates ( Khanyounes )
Number of Specimens (Swaps)
2
Laboratory tests by Governorates ( Rafah )
Number of Specimens (Swaps)
5
بالشراكة مع PNIPH
PNIPH
Powered by:
dhis-Palestine